Земеделска земя

Начална цена: 5280.00 лв. Покажи в EUR

6600 кв.м., Ковачево

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 28.06.2019 15:00
Публикувана на: 23.05.2019 08:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 37491.22.60/тридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно точка двадесет и две точка шестдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1035/02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, местност ДЕЛНИЦИТЕ, с площ от 6600 кв.м. Стар номер на имота:302132. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване:Нива. Категория на земята при неполивни условия:5. При граници и съседи:37491.22.148, 37491.22.61, 37491.22.210, 37491.22.54, 37491.22.59.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257