Склад

Начална цена: 35784.00 лв. Покажи в EUR

367 кв.м., Дряновец

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 13:30
Публикувана на: 23.05.2019 13:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в стопанския двор на село Дряновец, община Разград, област Разград, а именно: 1./ Самостоятелен селскостопански обект- НАВЕС - зърно площадка със застроена площ от 367 /триста шестдесет и седем/ кв.м., разположен в северната част на поземления имот. 2./ ТРАФОПОСТ, със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м., разположен в югозападната част на поземления имот, които сгради са разположени в поземления имот - държавна собственост, с площ от 5469 /пет хиляди четиристотин шестдесет и девет/ кв.м., съставляващ урегулиран поземлен имот № II -670 /две римско тире шестотин и седемдесет арабско/, в квартал 68, с предназначение: За производствени и складови дейности, по плана на село Дряновец, община Разград, област Разград, одобрен със Заповед №2845/2004 година на Община Разград, при граници на поземления имот: от север- път, Изолационна зеленина, от изток- поземлен имот № III- 670, за производствени и складови дейности, от юг и от запад- поземлен имот № I- 670, за производствени и складови дейности, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота; с нова начална цена: 35 784.00лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3938
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 290