Земеделска земя

Начална цена: 11360.00 лв. Покажи в EUR

11367 кв.м., РАЗГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 13:30
Публикувана на: 27.05.2019 13:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61710.41.16 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, четиридесет и едно, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, одобрени със заповед № РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Разград, местността Демир Бою, с площ от 11367 кв.м. /единадесет хиляди триста шестдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 041016, при съседи: 61710.311.285, 61710.41.18, 61710.41.25, 61710.41.15, 61710.41.17. с начална цена: 11360.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257