Други

Начална цена: 49320.00 лв. Покажи в EUR

404 кв.м., РАЗГРАД
град Разград, община Разград, област Разград, булевард "Бели Лом" №80, етаж 2,

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 11.07.2019 10:30
Публикувана на: 03.06.2019 08:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.501.634.10.3 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шестотин тридесет и четири точка десет точка три) по кадастралната карат и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение на кадарстралната карта и кадастралинте регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда - Заповед КД-14-17-131/03.04.2009г. на Началника на СГКК - Разград, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, булевард "Бели Лом" №80 (осемдесет), етаж 2 (две) в сграда № 10 (десет), разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.501.634 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шестотин тридесет и четири), с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, с площ от 404 (четиристотин и четири) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж няма, под обекта - имот № 61710.501.634.10.2 и имот № 61710.501.634.10.1, над обекта - имот № 61710.501.634.10.4.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243