Други

Начална цена: 102640.00 лв. Покажи в EUR

610 кв.м., ИСПЕРИХ
гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 11.07.2019 13:30
Публикувана на: 03.06.2019 09:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32874.201.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих, община Исперих, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-16/06.06.2005г. на ИД на АК, с последно изменение със заповед КД-14-17-270/05.10.2010г. на Началник на СГКК - Разград, находящ се в гр.Исперих, п.к.7400, с площ от 2479 кв.м., с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - За друг вид производствен, складов обект, при съседни поземлени имоти: 32874.201.264, 32874.33.70, 32874.201.11, 32874.201.10, 32874.201.259, ведно с построените в имота сгради, както следва: 1. АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА с идентификатор 32874.201.6.1, със застроена площ от 72 кв.м., едноетажна; 2. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 32874.201.6.2, със застроена площ от 610 кв.м., едноетажна; 3.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 32874.201.6.4, със застроена площ от 12 кв.м., едноетажна;.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257