Земеделски имот

Начална цена: 3960.00 лв. Покажи в EUR

2323 кв.м., Горичево

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 24.07.2019 13:30
Публикувана на: 04.06.2019 11:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване стопански двор, съставляващ ИМОТ № 022006 /двадесет и две хиляди и шест/ по плана за земеразделяне землището на село Горичево, ЕКАТТЕ 16105, община Кубрат, област Разград, представляващ застроена и прилежаща площ към обект „Навес за зърно с площадка и караулно“ с площ от 2.323 дка /два декара и триста двадесет и три квадратни метра/, трета категория, в местността КЬОКЛУК, при граници и съседи: имот № 022005, имот № 000029 – местен път и имот № 022004 – стопански двор, ведно с построения в него самостоятелен обособен обект НАВЕС ЗА ЗЪРНО С ПЛОЩАДКА, състоящ се от две сгради – СУШИЛНЯ със застроена площ 29 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/ и СУШИЛНЯ със застроена площ 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, заедно с построения в него самостоятелен обособен обект КАРАУЛНО със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, ведно с изградената инфраструктура в имота. с цена: 3,960.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257