Етаж от къща

Начална цена: 45845.10 лв. Покажи в EUR

87 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. "Хан Аспарух" № 13 А

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 09:10
Публикувана на: 07.06.2019 09:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.2022 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот две хиляди двадесет и две) по кадастралната карта на град Кюстендил, одобрена със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес на имота - град Кюстендил, ул. "Хан Аспарух" № 13 А, с площ на целия имот по скица 251. 00 (двеста петдесет и един) квадратни метра, с ТПТ: "Урбанизирана", НТП: "ниско застрояване (до 10 метра)", стар идентификатор 4664, кв. 267, парцел XIII, при съседи на имота: 41112.503.2021; 41112.503.2023; 41112.503.2040 и 41112.503.2042, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.2022.1.1 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот две хиляди двадесет и две, сграда едно, обект едно) по кад. карта на град Кюстендил, с адрес на имота ул. "Хан Аспарух" № 13 А, етаж 1 (едно), намиращ се в сграда 1, разположена в имот с идентификатор 41112.503.2022, с площ на самостоятелния обект 87,00 (осемдесет и седем) квадратни метра, брой нива на обекта 1 (едно), с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 41112.503.2022.1.3, над обекта - 41112.503.2022.1.2, който имот по документ за собственост представлява: 1/2 (една втора) идеална част от терена на УПИ XІII-3817, в квартал 267, целият състоящ се от 246 кв.м., празно и застроено място, при съседи: улица „Гео Милев"; улица „Хан Аспарух"; УПИ XIV-3816 и УПИ XII-3818, с правото да се ползва реално източната част на незастроената част на парцела, както и реално и изцяло от находящата се в него двуетажна масивна жилищна сграда ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ със самостоятелен вход за него от западната страна на сградата, ведно с припадащата им се 1/2 (една втора) идеална част от общите части на сградата.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4233
  • Продажба на МПС: 200
  • Продажба на имущество: 249