Къща

Начална цена: 27900.00 лв. Покажи в EUR

249 кв.м., ТРОЯН
гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 30.07.2019 14:00
Публикувана на: 07.06.2019 13:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.512.158 /седем три едно девет осем точка пет едно две точка едно пет осем/,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. „Христо Смирненски“ № 50, площ: 249 кв.м. /двеста четиридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при граници и съседи: имот № 73198.512.364, имот № 73198.29.115, имот № 73198.512.157, имот № 73198.512.149, имот № 73198.512.159, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 73198.512.158.1 /седем три едно девет осем точка пет едно две точка едно пет осем точка едно/, със застроена площ: 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3962
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 289