Земеделска земя

Начална цена: 2320.00 лв. Покажи в EUR

2000 кв.м., Неофит Бозвелиево
местността „КОКАРДЖА”

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 12.07.2019 13:10
Публикувана на: 07.06.2019 15:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ІІІ имот: 1/2 идеална част от: НИВА от 4.000 дка /четири декара/ в землището на с.Неофит Бозвели, общ.Момчилград, ЕКНМ 51473 /петдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и три/, осма категория в местността „КОКАРДЖА”, представляващ имот №011059 /нула единадесет нула петдесет и девет/ от масив №11 /единадесет/, при граници и съседи на имота: имот №011021 - полски път на Кметство Неофит Бозвели, имот №011060 - нива на насл. на Мехмед Юсуф Мехмед, имот №011058-нива на насл.на Юсуф Ахмед Кюсов; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 2 320,00 /ДВЕ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЛЕВА /80 % ОТ ½ ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243