Земеделска земя

Начална цена: 800.00 лв. Покажи в EUR

400 кв.м., Неофит Бозвелиево
местността „МЕХМЕД ЧОБАЙНЕРИ”

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 12.07.2019 13:20
Публикувана на: 07.06.2019 15:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

V имот: 1/2 идеална част от: НИВА от 0.800 дка /нула цяло и осемстотин декара/ в землището на с.Неофит Бозвели, общ.Момчилград, ЕКНМ 51473 /петдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и три/, девета категория в местността „МЕХМЕД ЧОБАЙНЕРИ”, представляващ имот №012083 /нула дванадесет нула осемдесет и три/ от масив №12 /дванадесет/, при граници и съседи на имота: имот №012081 - нива на Изет Али Юсеин, имот №012084 - нива на Кметство Неофит Бозвели, имот №012076-полски път на Кметство Неофит Бозвели, имот №012101 - нива на насл.на Хасан Хасан Али; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 800,00 /ОСЕМСТОТИН/ ЛЕВА /80 % ОТ ½ ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257