Земеделска земя

Начална цена: 126.66 лв. Покажи в EUR

1054 кв.м., Каменово
местност "Зад бос тепе"

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 26.07.2019 10:00
Публикувана на: 10.06.2019 12:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид. ч. от ЛОЗЕ, находящо се в землището на с. Каменово, общ. Нова Загора, местността "Зад бос тепе" с площ 1,054 дка /един декар петдесет и четири квадратни метра/, трета категория, съставляващо имот № 041068 /четиридесет и една хиляди шестдесет и осем/, по картата на възстановената собственост на село Каменово, при граници и съседи: имот № 041067 - на Тодорка Петкова Енева; кад. № 000137 - полски път; имот № 041031 - на Бойка Иванова Стоянова; имот № 041030 - на наследници на Йордан Добрев Вълков; имот № 041029 - на наследници на Къни Георгиев Кънев. Ограничения при ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Имотът е образуван от имот № 041028 /четиридесет и една хиляди двадесет и осем/.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257