Гараж

Начална цена: 7512.00 лв. Покажи в EUR

24 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ж.к. Изгрев, бл. 412, вх. Б, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 29.07.2019 14:00
Публикувана на: 10.06.2019 13:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема гр. Ловеч, п.к. 5500, Неизвестна, вх. Б, ет. 0, който съгласно схема № 16926/11.05.2011г. на СГКК- Ловеч, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 43952.510.86.1.6 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест точка едно точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-10/17.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.510.86 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест/, със застроена площ на гаража от 24.19 кв.м. /двадесет и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/ ниво I /едно/, с предназначение – гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти на гаража по кадастрална схема: на същият етаж- 43952.510.86.1.7 и 43952.510.86.1.5, под обекта- няма, над обекта43952.510.86.1.10 и 43952.510.86.1.11 и заедно с припадащите се 0.83973 % /нула цяло осемдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и три стохилядни процента/ от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.510.86 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест/.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 671/16=

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4347
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254