Магазин

Начална цена: 12480.00 лв. Покажи в EUR

74 кв.м., Остров

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Георги Нацков Борисов
Срок: от 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 16.07.2019 11:00
Публикувана на: 10.06.2019 13:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

1. СГРАДА – „МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“ с пл. № 501.620.3 /петстотин и едно точка шестстотин и двадесет точка три/, находящ се в с. Остров ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, по кадастралната основа на план, одобрен със Заповед № 1912/14.09.1967г. на ОНС – гр. Враца, изменена с акт за допълване и поправка в кадастралната основа от 09.10.2013г., с адрес на имота: с. Остров 3340, ул. „Георги Кирков“, зона II /втора/, със застроена площ от 73.9кв. м. /седемдесет и три цяло и девет квадратни метра/, построен през 1978г. върху собствен терен, представляващ УПИ с пл. № 501.620, урегулиран в парцел I /едно/, в кв. 51 /петдесет и едно/ по действащия ПУП на с. Остров., заедно с отстъпеното право на строеж върху земята. Съгласно Скица № 27/17.04.2018г., издадена от Община Оряхово, съседи по разписен лист на имот пл. № 501.620 по плана на с. Остров са: - Юг: Имот пл. № 501.619 на Гена Маринова Симеонова; - Изток: Имот пл. № 501.621 на Росен Емилов Попов; - От две страни: улица публично общинска собственост.

ЧСИ

Име: Георги Нацков Борисов
Служебен номер: 722
Телефон: 092 - 620996
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, бул. Христо Ботев №2, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Нацков Борисов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257