Къща

Начална цена: 57840.00 лв. Покажи в EUR

108 кв.м., ИХТИМАН
гр.Ихтиман, област Софийска, ул.”Пейо Яворов” №27

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 12.07.2019 09:00
Публикувана на: 10.06.2019 14:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София, ул. “Пейо Яворов“ №27, със застроена площ от 108.00 кв.м. (сто и осем квадратни метра), с разгъната застроена площ от 227.4 кв. м., (двеста двадесет и седем цяло и четири десети квадратни метра), построена в западната част на имота, ведно с ½ (една втора) идеална част от поземлен имот, целият с площ по скица от 838.00 кв.м. (осемстотин тридесет и осем квадратни метра), представляващ УПИ IV-245 (четвърти, отреден за имот двеста четиридесет и пети) от кв.101 (сто и първи), по плана на гр. Ихтиман, одобрен със Заповед №0-621/1977г. и Заповед №1008/11.12.2008г. за попълване на кадастрален план със сграда, при граници на целия имот: улица, УПИ V-246, имот с пл. номер 220 и УПИ III-201. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 57 840 лв. /петдесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Ихтиман, ул.„Пейо Яворов“ №27, след предварително обаждане на тел. 0896 168 842 – Крум Клисарски.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4233
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257