Земеделска земя

Начална цена: 390.00 лв. Покажи в EUR

1501 кв.м., Гарваново
местност "Кърмаджийката"

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
Срок: от 12.06.2019 до 12.07.2019
Обявяване на: 15.07.2019 10:30
Публикувана на: 10.06.2019 17:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 204043 /двеста и четири хиляди и четиридесет и три/, по плана за земеразделянето в землището на с. Гарваново, общ. Хасково, обл. Хасково, находящ се в местността „Кърмаджийката” ЕКАТТЕ 14550 /четиринадесет хиляди петстотин и петдесет/, с площ от 1.501 дка /един декар и петстотин и един квадратни метра/, имота попада в отдел/подотдел 92 б, с площ 1.501 дка вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, начин на трайно ползване: дървопроизводителна площ, вид собственост на юридически лица, при граници и съседи на поземления имот - имоти: № 204042 - дървопроизводителна площ на Тенчо Велев Желязков, № 052027 - нива на Община Хасково, № 052021 - нива на н-ците на Руси Атанасов Делииванов, № 052029 - нива на Недю Христов Стоев, № 052028 - нива на Панчо Димитров Василев, № 052031 - нива на Община Хасково - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА – 390 лв. /триста и деветдесет лева/.

ЧСИ

Име: Калинка Стайкова Араклиева
Служебен номер: 771
Телефон: 038 - 626662
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав № 31, ет.3, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Калинка Стайкова Араклиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243