Други

Начална цена: 640.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Сухиндол
местност "БУДИВЕЦ"

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 12.07.2019 11:30
Публикувана на: 11.06.2019 08:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ СЪГЛАСНО СХЕМА № 15-377907-25.04.2019 г. издадена от СГКК -Велико Търново с идентификатор 70295.310.85, находящ се в гр. Сухиндол, местност БУДИВЕЦ, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1108/15.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение - няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: град Сухиндол, местност БУДИВЕЦ, с площ 1000 кв.м.Трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване:Широколистна гора. Отдел – 434/р, площ 1000 кв.м., вид на горите – нискостъблени. Стар идентификатор няма. Номер по предходен план : 310085. Съседи: 70295.310.51, 70295.310.86, 70295.310.53,70295.310.50, а съгласно документ за собственост: ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 1,000 дка/един декар/, с №310085, в местността „БУДИВЕЦ“ в землището на гр.Сухиндол при граници и съседи: №310051 - широколистна гора на наследниците на Иван Пенев Вачков, №310050 – широколистна гора на наследниците на Борис Иванов Кобуров, №310053 – широколистна гора на наследниците на Гена Пенева Дукова, №310086 – широколистна гора на Иво Димитров Маринов.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243