Парцел

Начална цена: 24640.00 лв. Покажи в EUR

660 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. Майстор Миленко Радомирец 40

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 11:00
Публикувана на: 11.06.2019 09:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, за който съгласно действащата регулация, утвърдена със Заповеди №№ РД-50-770/ 25.07.1995 год. и РД-09-50-66/ 10.02.1999 г., и Решение № 85 по протокол № 56/ 06.08.2003 г. на СОС е отреден УПИ /парцел/ III-1495 /трети за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин деветдесет и пет/, от квартал № 66 /шестдесет и шест/, по плана на гр. София, местността „Манастирски ливади – запад“, целият имот с площ от 660.00 /шестстотин и шестдесет/ кв. м., при граници: от две страни – улица, УПИ /парцел/ IV-1464, 1466, 1467, 1468 /четвърти за имоти с планоснимачни номера хиляда четиристотин шестдесет и четири, хиляда четиристотин шестдесет и шест, хиляда четиристотин шестдесет и седем и хиляда четиристотин шестдесет и осем/, УПИ /парцел/ II-1495 /втори за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин деветдесет и пет/, подробно описан в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот акт № 136, том LLIV от 2006 г., с вх. рег. № 43355 от 07.07.2006 г. ПОСТРОЕНАТА ВЪРХУ ИМОТА СГРАДА НЕ Е ОБЕКТ НА ПРОДАН.

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 184
  • Продажба на имущество: 257