Вила

Начална цена: 55040.00 лв. Покажи в EUR

132 кв.м., Царичино
ул. " Тринадесета" № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 26.07.2019 09:00
Публикувана на: 11.06.2019 09:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Царичино, общ.Балчик, обл.Добрич, ул. ул."Тринадесета" №2, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48982.501.408 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-104/11.12.2003 г. на Изпълнителния директор на АК , последно изменена със Заповед КД-14-08-1376/11.07.2006г. на Началника на СГКК, с площ от 385 кв.м., с номер по предходен план: 501.289, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 48982.501.408.1 със застроена площ от 58 кв.м. и разгъната застроена площ от 131,70 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, и ПОКРИТО ПАРКО МЯСТО със застроена площ от 22,50 кв.м., при съседи на поземления имот: 48982.501.290; 48982.501.409; 48982.501.286; 48982.501.407.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4344
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254