Склад

Начална цена: 72180.00 лв. Покажи в EUR

76 кв.м., СОФИЯ
ул. Позитано 163

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Димитър Вълчев Вълков
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 12:30
Публикувана на: 11.06.2019 12:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СКЛАД № 1 (едно), находящ се в град София, община Столична, район „Красна поляла", на ул. „Позитано" № 163, със застроена площ 75,68 (седемдесет и пет цяло и шестдесет и осем стотни) кв.м, при съседи: север - мазе № 6 (шест) и мазе № 9 (девет), изток - калкан, юг - двор, запад - улица „Троян", заедно с принадлежащите му МАЗЕ № 8 (осем) с площ 9,94 (девет цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м, при съседи: север- мазе № 7 (седем), изток - коридор, юг ~ мазе № 9 (девет), запад - улица „Троян"; МАЗЕ № 9 (девет) с площ 8,11 (осем цяло и единадесет стотни) кв.м, при съседи: север- мазе № 8 (осем), изток - коридор, юг - склад № 1 (едно), запад - улица „Троян", както и 6,62 % (шест цяло и шестдесет и две стотни върху сто) идеални части от общи те части на сградата и от правото на строеж под повърхността на земята на поземления имот, в който е построена, цялото с площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м, съставляващо УПИ I-326 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и шест) от квартал 74 (седемдесет и четири) по плана на град София, местността „Разсадника-Коньовица", при съседи: улица „Троян", улица „Попитано", УПИ II-327 (втори, отреден за имот планоснимачен номер триста двадесет и седем) и УПИ ХIII-332 (тринадесети, отреден за имот планоснимачен номер триста тридесет и две)

ЧСИ

Име: Димитър Вълчев Вълков
Служебен номер: 861
Телефон: 02 - 9818954
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Петър Парчевич №42,ет.7
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Димитър Вълчев Вълков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243