Склад

Начална цена: 48150.00 лв. Покажи в EUR

52 кв.м., СОФИЯ
ул. Позитано 163

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Димитър Вълчев Вълков
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 13:00
Публикувана на: 11.06.2019 12:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СКЛАД № 2 (две), находящ се в град София, община Столична, район „Красна поляла", на ул. „Позитано" № 163, със застроена площ 51,71 (петдесет и едно цяло и седемдесет и една стотни) кв.м, при съседи: север - улица „Позитано", изток - мазета № 1 (едно), № 10 (десет), № 11 (единадесет), № 12 (дванадесет), 13 (тринадесет) и 14 (четиринадесет) и коридор, юг - мазе № 7 (седем), запад - улица „Троян", заедно с принадлежащите му МАЗЕ № 7 (седем) с площ 9,53 (девет цяло и петдесет и три стотни) кв.м, при съседи; север - склад № 2 (две), изток - коридор, юг - мазе № 8 (осем), запад - улица „Троян"; както и 4,33 % (четири цяло и тридесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж под повърхността на земята на поземления имот, в който е построена, цялото с площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м, съставляващо УПИ I-326 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и шест) от квартал 74 (седемдесет и четири) по плана на град София, местността „Разсадника-Коньовица", при съседи: улица „Троян", улица „Попитано", УПИ II-327 (втори, отреден за имот планоснимачен номер триста двадесет и седем) и УПИ ХIII-332 (тринадесети, отреден за имот планоснимачен номер триста тридесет и две).

ЧСИ

Име: Димитър Вълчев Вълков
Служебен номер: 861
Телефон: 02 - 9818954
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Петър Парчевич №42,ет.7
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Димитър Вълчев Вълков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3845
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 294