Къща

Начална цена: 369624.00 лв. Покажи в EUR

360 кв.м., Панчарево
ул. "Янчовска река" № 44

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Неделчо Любомиров Митев
Срок: от 12.06.2019 до 12.07.2019
Обявяване на: 15.07.2019 09:00
Публикувана на: 11.06.2019 13:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, район „Панчарево“, село Бистрица, ул. „Янчовска река“ N: 22 /двадесет и две/ - по документи за собственост, а с настоящ административен адрес: N: 44 (четиридесет и четири), съставляващ съгласно действуващия ПУП - УПИ XII (дванадесет), отреден за имот пл. N: 326 (триста двадесет и шест), от квартал 1 (едно), по плана на гр. София, с. Бистрица, с обща площ по скица от 780 (седемстотин и осемдесет) кв. метра, а по документи за собственост от 880 (осемстотин и осемдесет) кв. метра, при съседи по скица от двете страни улици и УПИ-XI-327, а по документ за собственост:: улица от към Янчовска река, улица, наследниците на Яне Грозданов Крушкин и УПИ XI-327, заедно с изградената в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от 360 (триста и шестдесет) кв. метра, състояща се от: мазе и сутерен; на първи етаж от: входно антре, баня - тоалетна, спалня, кухня, дневна трапезария, кабинет, котелно помещение и двоен гараж; на втория етаж от: входно антре, коридор, дрешник, баня - тоалетна, кухненски бокс с дневна трапезария, две спални и тераса, който имот съгласно Кадастрална скица на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 04234.6966.326 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, триста двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/03.11/2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Бистрица, п.к. 1444, ул. Янчовска река N: 44, с площ: 944 /деветстотин и четиридесет и четири/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10m/, с номер по предходен план: 326 /триста двадесет и шест), квартал 1 /едно/, парцел: XII-326 /дванадесети отреден за имот с планоснимачен номер триста двадесет и шест/, при съседи: самостоятелен обект с идентификатор 04234.6966.3674 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, три хиляди шестстотин седемдесет и четири/, самостоятелен обект с идентификатор 04234.6966.327 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, триста двадесет и седем/, самостоятелен обект с идентификатор 04234.6966.3667 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка,три хиляди шестстотин шестдесет и седем/, ЗАЕДНО със СГРАДА, която съгласно Кадастрална скица на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София е образувана от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 04234.6966.326.1 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, триста двадесет и шест, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата: с. Бистрица, п.к.1444, ул. Янчовска река N: 44, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 04234.6966.326.2 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, триста двадесет и шест, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/03.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата: с. Бистрица, п.к.1444, ул. Янчовска река N: 44, разположени в поземлен имот с идентификатор 04234.6966.326 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, триста двадесет и шест/, със застроена площ съответно 87 кв.м. /осемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и 32 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 04234.6966.326.3 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, триста двадесет и шест, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата: с. Бистрица, п.к.1444, ул. Янчовска река N: 44 със застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1 /едно/, предназначение: хангар, депо, гараж и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 04234.6966.326.4 /четири хиляди двеста тридесет и четири, точка, шест хиляди деветстотин шестдесет и шест, точка, триста двадесет и шест, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата: с. Бистрица, п.к.1444, ул. Янчовска река N: 44 със застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1 /едно/, предназначение: хангар, депо, гараж.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Неделчо Любомиров Митев
Служебен номер: 841
Телефон: 0700 20 841
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. "Витоша" №17
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.mitev.bg/
Виж всички активни обяви за имоти на Неделчо Любомиров Митев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 184
  • Продажба на имущество: 257