Гараж

Начална цена: 3000.00 лв. Покажи в EUR

22 кв.м., МЕЗДРА

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Цветелина Евгениева Дахлева
Срок: от 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 16.07.2019 10:30
Публикувана на: 11.06.2019 13:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от ГАРАЖ №17 със застроена площ 22кв.м., находящ се в гр.Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ №8 при съседи помещение за колички, собственост на Петър Цветков Петров, помещение за ел. табло и гараж на Христо Стоянов Йотов съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №95, том III, рег.№3414, дело №422 от 25.11.2009г. на нотариус Биляна Манчева, а съгласно схема №15-322099-10.04.2019г. на СГКК – гр.Враца ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47714.500.1296.1.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Мездра, общ.Мездра, обл.Враца, одобрени със Заповед РД-18-1097/11.05.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК с административен адрес на обекта гр.Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ №1, гараж №17. Обектът се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 47714.500.1296 и е с предназначение гараж в сграда, брой нива – 1, с площ на целия обект 22,00кв.м. ведно с ½ идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – 47714.500.1296.1.11, 47714.500.1296.1.12, 47714.500.1296.1.5, под обекта – няма, над обекта - 47714.500.1296.1.28. Тежести на имота : възбрана в полза на взискателя по делото.

ЧСИ

Име: Цветелина Евгениева Дахлева
Служебен номер: 900
Телефон: 092626266;092626267
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Враца, ул. Мито Цветков №2, ет.3, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветелина Евгениева Дахлева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243