Тристаен апартамент

Начална цена: 25920.00 лв. Покажи в EUR

108 кв.м., МЕЗДРА

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Цветелина Евгениева Дахлева
Срок: от 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 16.07.2019 10:30
Публикувана на: 11.06.2019 13:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от АПАРТАМЕНТ №18 на четвърти етаж във вход „Б“ на ЖСК „Васил Коларов“ с административен адрес гр.Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ №8 със застроена площ от 107,83кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения при съседи – от юг – улица, от север – Иван Василев, от изток – двор, отгоре – Румен Иванов Стефанов, отдолу – Маргарита Томова ведно с ½ идеална част от ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18 със застроена площ 9,63кв.м. при съседи Атанас Георгиев Пецанов, коридор, двор и улица ведно с ½ идеална част от ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №18 с площ 19,50кв.м. при съседи Атанас Георгиев Пецанов, коридор и улица, отдолу Николай Панчев Пенчев ведно с ½ идеална част от прилежащите идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, представляващо УПИ I – общински, квартал 80 по регулационния план на гр.Мездра, одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. на Кмета на Община Мездра, при граници и съседи на целия имот от три страни улици, УПИ II, пл.№1297 кв.80, УПИ XI пл.№1687 кв.80 съгласно акт за собственост, а съгласно схема №15-322117-10.04.2019г. на СГКК – Враца ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47714.500.1296.1.35 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Мездра, общ.Мездра, обл.Враца, одобрени със Заповед РД-18-1097/11.05.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на имота гр.Мездра, жк“Васил Коларов“, ул.“Янко Сакъзов“ №8, вх.Б, ет.5, ап.18/8/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 47714.500.1296 и е с предназначение жилище, апартамент, брой нива – 1, с площ на целия обект 107,83кв.м. ведно с ½ идеална част от прилежащо избено помещение №18, цялото с площ 9,63кв.м., ведно с ½ идеална част от таванско помещение №18, цялото с площ от 19,50кв.м., ведно с ½ идеална част от съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – 47714.500.1296.1.34, под обекта – 47714.500.1296.1.33, над обекта – 47714.500.1296.1.37. Тежести на имота : възбрана в полза на взискателя по делото.

ЧСИ

Име: Цветелина Евгениева Дахлева
Служебен номер: 900
Телефон: 092626266;092626267
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Враца, ул. Мито Цветков №2, ет.3, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветелина Евгениева Дахлева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257