Къща

Начална цена: 14027.20 лв. Покажи в EUR

680 кв.м., Ряхово
с. Ряхово, общ.Сливо Поле, ул. Димитър Благоев № 12

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 02.07.2019 08:00
Публикувана на: 12.06.2019 08:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Сканирано обявление 3
Сканирано обявление 4
Сканирано обявление 5
Сканирано обявление 6

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20198320400435 ще се проведе публична продан на следния недвижим имот, собственост на КАНТРИ КЪНЕКШЪНС ООД, с начало на проданта 01.07.2019 г. и край на проданта 01.08.2019 г., място на проданта: Районен съд Русе: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63668.151.1002 /шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, хиляда и две/, находящ се на адрес:с. Ряхово, общ.Сливо Поле, ул. Димитър Благоев № 12 /дванадесет/, с площ: 677 кв.м. /шестстотин седемдесет и седем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 347, при съседи: 63668.151.777, 63668.151.1000, 63668.151.999, 63668.151.998, 63668.151.1003, 63668.151.937, ведно с построените в него сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 63668.151.1002.1 /шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, хиляда и две, точка, едно/, със застроена площ 61 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; 2. СГРАДА с идентификатор 63668.151.1002.2 /шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, хиляда и две, точка, две/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 14 027.20 лв.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4343
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254