Парцел

Начална цена: 1044.00 лв. Покажи в EUR

1300 кв.м., Лозен
ул.Петдесета № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 14.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 16.07.2019 08:30
Публикувана на: 12.06.2019 08:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.06.2019г. до 17:00 часа на 15.07.2019г. с обявяване на 16.07.2019г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следният недвижим имот, собственост на ДЖЕЙЛЯН МУСТАНОВА ИСУФОВА, за удовлетворяване вземането на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, а именно: ½ идеална част от дворно място, находящо се в с.Лозен, община Стражица, ул.“Петдесета“ № 3 с площ 1300 кв.м. /хиляда и триста кв.м./, представляващо урегулиран поземлен имот ІV-264 /четири римско за двеста шестдесет и четири арабско/ в квартал 69 /шестдесет и девети/ по плана на с.Лозен, общ.Стражица, при граници: VІІІ 268, УПИ VІ 266, УПИ V 265, улица, УПИ ІІ 263, УПИ ІІІ 264, заедно с построените в него СТОПАНСКА СГРАДА С НАВЕС, разположена по източната граница на имота; по плана на селото в имота са построени и стопанска постройка с навес по западната граница на имота и навес по северната граница, които са съборени. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 1 044,00 лева /хиляда четиридесет и четири лева/.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243