Заведение

Начална цена: 44600.00 лв. Покажи в EUR

257 кв.м., Симеоновград
местност "АЗМАКА"

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
Срок: от 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 19.07.2019 11:00
Публикувана на: 12.06.2019 09:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ номер 296001 /двеста деветдесет и шест хиляди и едно/, находящ се в местността „АЗМАКА“, в землището на гр. Симеоновград с ЕКАТТЕ 47278, общ. Симеоновград, обл. Хасково, с площ 2.013 дка /два декара и тринадесет квадратни метра/, с начин на трайно ползване - Др. селищна територия, вид собственост: Частна, ведно с построената в него СГРАДА /РЕСТОРАНТ/, с площ от 257 кв.м. /двеста петдесет и седем квадратни метра/, а съгласно нот. акт за собственост, вписан в АВ с № 181, т. II, дело № 432/05 г., вх. рег. № 906/ 13.04.2005 г. - ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА /КРАЙПЪТНО ЗАВЕДЕНИЕ/, състояща се от офис за управителя на комплекса, кафе, аперитив - бистро с кухня към него, помощни помещения към тази кухня, магазин за промишлени стоки, бръснарски салон и санитарен възел на първия етаж и стаи за персонала, складови помещения, офиси, санитарно - битов възел и билярдна зала на втория етаж, при граници /съседи/ на поземления имот - имоти: № 001283 - полски път на Община Симеоновград /полски пътища/, № 001161 - жил. територия на гр. Симеоновград /нас.място/ и № 000329 - път III клас на Държавата - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА – 44 600 лв. /четиридесет и четири хиляди и шестстотин лева/.

ЧСИ

Име: Калинка Стайкова Араклиева
Служебен номер: 771
Телефон: 038 - 626662
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав № 31, ет.3, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Калинка Стайкова Араклиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4346
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254