Земеделски имот

Начална цена: 11200.00 лв. Покажи в EUR

16100 кв.м., Московец

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петко Стефанов Илиев
Срок: от 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 29.07.2019 15:00
Публикувана на: 12.06.2019 10:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №011027 (нула, едно, едно, нула, две, седем), с начин на трайно ползване – лозе, с площ от 16,100 дка (шестнадесет декара и сто квадратни метра), категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „ЕНИЕР“, в землището на село Московец, община Карлово, област Пловдив, при граници и съседи: имот № 011001 – лозе на „Билдинг арх консултинг Би Ей Си“ ООД, имот № 008051 – пасище, мера на ОПФ Московец, имот № 011020 – полски път на Община Карлово, имот № 011028 – лозе на Росен Василев Вутов, имот № 010023 – полски път на Община Карлово, който имот е образуван от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 011002 (нула, едно, едно, нула, нула, две), с начин на трайно ползване – посевна площ, с площ от 2,700 дка (два декара и седемстотин квадратни метра), шеста категория на земята, находящ се в местността „ЕНИЕР“, в землището на село Московец, община Карлово, област Пловдив, при граници и съседи: имот № 011020 – полски път на Община Карлово, имот № 011003 – посевна площ на „Роуз Валей Инв – Ар Ви Ай“ ЕООД, имот № 011001 – посевна площ на „Билдинг арх консултинг Би Ей Си“ ООД, имот № 008051 – пасище, мера на ОПФ Московец, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 011003 (нула, едно, едно, нула, нула, три), с начин на трайно ползване – посевна площ, с площ от 13,400 дка (тринадесет декара и четиристотин квадратни метра), шеста категория на земята, находящ се в местността „ЕНИЕР“, в землището на село Московец, община Карлово, област Пловдив, при граници и съседи: имот №011025 – посевна площ на Росен Василев Вутов, имот №010023 – полски път на Община Карлово, имот № 011001 – посевна площ на „Билдинг арх консултинг Би Ей Си“ ООД, имот № 011002 – посевна площ на „Роуз Валей Инв – Ар Ви Ай“ ЕООД, имот № 011020 – полски път на Община Карлово, ведно с всички трайни насаждения в имота.

ЧСИ

Име: Петко Стефанов Илиев
Служебен номер: 821
Телефон: 032 – 632224; 032-622347
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. 4 януари No34Б
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Стефанов Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4347
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254