Земеделска земя

Начална цена: 1296.00 лв. Покажи в EUR

2492 кв.м., Пиргово

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Васил Петров Николов
Срок: от 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 19.07.2019 09:00
Публикувана на: 12.06.2019 10:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

II. ИМОТ № 331018 , находящ се в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе, в местността ПОПОВИЧКА, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, с площ от 2.492 дка, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: имот № 331211 – нива, имот № 000325 – полски път, имот № 000408 – полски път, имот № 331019 - лозе. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Начална цена, от която ще започне публичната продан на недвижимия имот: 1 296 лв.

ЧСИ

Име: Васил Петров Николов
Служебен номер: 914
Телефон: 082 592 096
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Русе, ул. Любомир Пипков №2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Петров Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243