Многостаен апартамент

Начална цена: 53440.00 лв. Покажи в EUR

123 кв.м., РАЗЛОГ
УЛ. "МИРЧО КИПРОВ" № 13, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 11:30
Публикувана на: 12.06.2019 10:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 61813.762.174.1.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка три), който обект попада в сграда с идентификационен номер 61813.762.174.1 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно), построена върху поземлен имот с идентификационен номер 61813.762.174 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка), находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: гр. Разлог, ул."М.Кипров" № 13 (тринадесет), вход А, етаж 1 (първи), апартамент 2 (втори), брой нива на обекта: 1, със застроена площ по схема от 122,77 (сто двадесет и две цяло и седемдесет и седем стотни) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 61813.762.174.1.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка две), 61813.762.174.1.12 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка дванадесет), под обекта: 61813.762.174.1.21 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка двадесет и едно), 61813.762.174.1.22 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка двадесет и две), 61813.762.174.1.23 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка двадесет и три), 61813.762.174.1.24 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка двадесет и четири), над обекта: 61813.762.174.1.6 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка шест), и Мазе № 2 (две), с площ от 4.47 (четири цяло четиридесет и седем стотни) гр.БЛАГОЕВГРАД, ул. Тодор Александров № 41, ет. 3, офис 15,16 и 17, тел. 073836295, 0878919439; [email protected] квадратни метра, както и 3.91 % (три цяло деветдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, който съгласно акт за собственост представлява Апартамент № 3 (трети), находящ се на първи етаж от жилищен блок „А", ЖСК. "Импулс 94", град Разлог, състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухненски бокс и сервизни помещения, с обща застроена площ от 122,77 (сто двадесет и две цяло и седемдесет и седем стотни) квадратни метра, при съседи на апартамента: изток двор, север Апартамент № 2 (две) на Костадин Левенов, запад двор и юг блок Б калкан, ведно с 3.91 % (три цяло деветдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, Мазе № 2 (две) с площ от 4,47 (четири цяло четиридесет и седем стотни) квадратни метра, при граници: изток Мазе № 4 (четири) на Костадин Левенов, запад двор, юг стълбищна клетка, север коридор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 53 440,00 лв. / петдесет и три хиляди четиристотин и четиридесет лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243