Търговски имот

Начална цена: 179120.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., ВАРНА
ул. Габрово 8

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 16.07.2019 10:00
Публикувана на: 12.06.2019 11:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №10135.1506.718 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и шест, точка, седемстотин и осемнадесет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-98 от 10.11.2008г. на ИД на АГКК, няма издадена заповед за изменение, с адрес на имота:гр.Варна, община и област Варна, п.к.9000, ул."Габрово"№8/осем/, с площ от 132кв.м/сто тридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване:Ниско застрояване, стар идентификаттор 477. Граници за поземленият имот:10135.1506.794; 10135.1506.754; 10135.1506.721, 10135.1506.720; 10135.1506.717 ВЕДНО с построената в поземленият имот ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор №10135.1506.718.1 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и шест, точка, седемстотин и осемнадесет, точка, едно/, по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-98 от 10.11.2008г. на ИД на АГКК, няма издадена заповед за изменение, с адрес на имота:гр.Варна, община и област Варна, п.к.9000, ул."Габрово"№8/осем/. Сградата е разположена в поземлен имот №10135.1506.718 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и шест, точка, седемстотин и осемнадесет/, застроена площ по кадастрална карта от 92/деветдесет и два /кв.м, брой етажи-2/два/. Предназначение :Складова база, Склад , а по акт за собственост двуетажна сграда със застроена площ от 120/сто и двадесет/кв.м, състояща се от първи етаж-едн помещение магазия, втори етаж-едно помещение - магазия, тавански етаж-едно помещение.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4345
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254