Производствен имот

Начална цена: 54871.20 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., Бачево

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 14:00
Публикувана на: 12.06.2019 11:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ 447 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седми/, в квартал 47 /четиридесет и седем/ по плана на село Бачево, община Разлог, с площ от 579.40 /петстотин седемдесет и девет цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра, ведно с построената в имота Масивна сграда с обща застроена площ от 246.60 /двеста четиридесет и шест цяло и шест десети/ квадратни метра, състояща се от производствена част фурна и търговска част за извършване на продажби магазин, при съседи на имота по скица: от две страни улица и УПИ VІІ. Съгласно Удостоверение изх. № 138/05.04.2018г. на Община Разлог УПИ VІІІ 447, кв. 47 е идентичен с УПИ X, пл. 447, кв. 47 по плана на с. Бачево, одобрен с Решение № 127/2008г. на ОБс Разлог. КАНДИДАТ КУПУВАЧИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ЗА СГРАДАТА ИМА ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 54 871.20 лв. /петдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и един лева и двадесет стотинки/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4343
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254