Къща

Начална цена: 39744.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., Бачево
УЛ. "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 13:30
Публикувана на: 12.06.2019 11:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV 539 /петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и девети/, в квартал 41 /четиридесет и първи/, по плана на село Бачево, община Разлог, с площ от 633 /шестстотин тридесет и три/ квадратни метра, ведно с построената в имота Масивна жилищна сграда, с площ по скица от 84 кв.м., при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: УПИ V 540 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и четиридесет/, УПИ VІ 541. 542 /шести, отреден за имоти с планоснимачни номера петстотин четиридесет и първи и петстотин четиридесет и втори/, УПИ ІV 538 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и осми/, УПИ ІХ 346 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер триста четиридесет и шест/ и улица. Съгласно Удостоверение изх. № 137/05.04.2018г. на Община Разлог УПИ ХV 539, кв. 41 е идентичен с УПИ XVI, пл. 513, кв. 41 по плана на с. Бачево, одобрен с Решение № 127/2008г. на ОБс Разлог. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 39 744,00 лв. / тридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4347
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254