Производствен имот

Начална цена: 656910.00 лв. Покажи в EUR

38086 кв.м., Йоаким Груево
община Стамболийски

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 06.08.2019 14:00
Публикувана на: 12.06.2019 12:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20179110400691-1.) Дворно място, цялото с площ от 4236 кв.м. (четири хиляди двеста тридесет и шест кв.м.), съставляващо парцел VI – Стопанска дейност, от квартал 14, по плана на село Йоаким Груево, Община Стамболийски, област Пловдивска, при граници на парцела от двете страни: улици, парцел XII - стопанска дейност, парцел VII – УСМ – гр. Пловдив; 2.) Дворно място, цялото с площ от 4228 кв.м. (четири хиляди двеста двадесет и осем кв.м.), съставляващо парцел XII – стопанска дейност, от квартал 14 по плана на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдивска, при граници на парцела: улица, парцел XIII - стопанска дейност, парцел VI – стопанска дейност, парцел VII – УСМ – гр. Пловдив; 3.) Дворно място, цялото с площ от 4232 кв.м. (четири хиляди двеста тридесет и два кв.м.), съставляващо парцел XIII – стопанска дейност, от квартал 14 по плана на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив, при граници на парцела: улица, парцел XIV- стопанска дейност, парцел XII – стопанска дейност; 4.) Дворно място, цялото с площ от 4232 кв.м. (четири хиляди двеста тридесет и два кв.м.), съставляващо парцел XIV - стопанска дейност, от квартал 14 по плана на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив, при граници на парцела: улица, парцел XII – стопанска дейност, парцел XIX – стопанска дейност; 5.) Дворно място, цялото с площ от 4232 кв.м. (четири хиляди двеста тридесет и два кв.м.), съставляващо парцел XV – стопанска дейност, от квартал 14 по плана на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдивска, при граници на парцела: улица, парцел ХХ – стопанска дейност, парцел XVI – стопанска дейност; 6.) Дворно място, цялото с площ от 4232 кв.м. (четири хиляди двеста тридесет и два кв.м.), съставляващо парцел XVI – стопанска дейност, от квартал 14 по плана на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдивска, при граници на парцела: улица, парцел ХХ – стопанска дейност, парцел XV – стопанска дейност, парцел XVII – стопанска дейност; 7.) Дворно място, цялото с площ от 4230 кв.м. (четири хиляди двеста и тридесет кв.м.), съставляващо парцел XVII – стопанска дейност, от квартал 14 по плана на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдивска, при граници на парцела: улица, парцел XIX – стопанска дейност, парцел XVI - стопанска дейност; 8.) Дворно място, цялото с площ от 4232 кв.м. (четири хиляди двеста тридесет и два кв.м.), съставляващо парцел XIX – стопанска дейност, от квартал 14 по плана на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдивска, при граници на парцела: улица, парцел XVII -стопанска дейност, парцел XVIII – стопанска дейност; 9.) Дворно място, цялото с площ от 4232 кв.м. (четири хиляди двеста тридесет и два кв.м.), съставляващо парцел ХХ – стопанска дейност, от квартал 14 по плана на село Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдивска, при граници на парцела: улица, парцел XIX – стопанска дейност, парцел XVI – стопанска дейност; 10.) Производствена сграда със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет кв.м.); 11.) Производствено хале със застроена площ от 780 кв.м. (седемстотин и осемдесет кв.м.) 12.) Склад със застроена площ от 90 кв.м. (деветдесет кв.м.) 13.) Производствено хале със застроена площ от 360 кв.м. (триста и шестдесет кв.м.) 14.) Сграда за пазач със застроена площ от 30 кв.м. (тридесет кв.м.) 15.) Метален навес със застроена площ от 740 кв.м. (седемстотин и четиридесет кв.м.) (констатирано на място, че не съществува към момента на огледа на имота). Към момента на извършване на огледа на процесните недвижими имоти се констатират наличие на: сграда – гаражни клетки със застроена площ от 100 кв.м. (сто кв.м.), сграда – работилница със застроена площ от 100 кв.м. (сто кв.м.), помпена станция със застроена площ от 12 кв.м. (дванадесет кв.м.), производствено хале със застроена площ 640 кв.м. (шестстотин и четиридесет кв.м.), сграда за енергопроизводство със застроена площ от 20 кв.м. (двадесет кв.м.), сграда – тоалетна със застроена площ от 15 кв.м. (петнадесет кв.м.). Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 656910 лева (шестстотин петдесет и шест хиляди деветстотин и десет лева), съставляваща 90 % от началната цена на първата публична продан, съгласно чл. 494, чл. 484, във връзка с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4233
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257