Къща

Начална цена: 17397.00 лв. Покажи в EUR

52 кв.м., СВИЩОВ

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Дияна Живкова Колева - Стефанска
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 09:00
Публикувана на: 12.06.2019 13:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот, находящ се в гр. Свищов: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ № 2922, стар номер 5012922, идентификатор по кадастралната карта 65766.701.2922, с площ по акт от 135,00 кв. м., а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри с площ от 136,00 кв. м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване за друг вид застрояване, който участва в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ LIV - 2921, 2922 с площ от 296,00 кв. м., в квартал 14 по подробния устройствен план на гр. Свищов на ул. „Апостол Конкович" № 32 А, при граници и съседи на поземления имот по акт: на север - Петър Борисов Дончев, на юг - улица, на запад - улица, на изток - Ангел Парашкевов Дончев и Милка Петрова Дончева, и при граници на УПИ: на север - Петър Борисов Дончев, на изток - Георги Петев, на юг - улица, на запад -улица, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри: 65766.701.2921; 65766.701.2923; 65766.701.9509, и при граници на УПИ: на север - Петър Борисов Дончев, на изток - Георги Петев, на юг - улица, на запад - улица, заедно с построените в този поземлен имот, представляващи съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри жилищна сграда с идентификатор 65766.701.2922.1, на два етажа със застроена площ 48,00 кв. м., предназначение: жилищна сграда еднофамилна, а съгласно акт: ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 52,00 кв. м., състояща се от: три стаи, коридор, баня, тоалетна и тераса и ТАВАН с площ от 52,00 кв. м., състоящ се от: две стаи и две тераси

ЧСИ

Име: Дияна Живкова Колева - Стефанска
Служебен номер: 728
Телефон: 062 - 600033
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Н.Габровски No8, приземен етаж
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дияна Живкова Колева - Стефанска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4233
  • Продажба на МПС: 200
  • Продажба на имущество: 249