Магазин

Начална цена: 16560.00 лв. Покажи в EUR

36 кв.м., ПЪРВОМАЙ

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Ангел Николов Ангелаков
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 15:30
Публикувана на: 12.06.2019 15:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. МАГАЗИН № 29 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ със застроена площ от 35,50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) кв.м., находящ се на втори етаж, кота +3,50 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КООП” с административен адрес гр. Първомай, общ. Първомай, Пловдивска област, ул. “Княз Борис I” № 1 „а” (едно буква „а”), построена в урегулиран поземлен имот УПИ I (първи) - търговия в кв. 89 „а” (осемдесет и девети буква „а”) по плана на гр. Първомай от 1994г. при граници на магазина: север - външен зид, изток - магазин № 28 и фоайе, юг - магазин № 30 и фоайе, запад - магазин № 46, отгоре - покрив и отдолу - магазин № 24 и при граници на целия УПИ: от три страни улици, УПИ II - кино и УПИ III - културно-информационен център и търговия, ведно: с 1.1560 %(едно цяло хиляда петстотин и шестдесет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.02(осем цяло и две стотни) кв.м. от площта на общите части на сградата (или всичко обща площ вкл. застроена площ и общи части – 43.52 /четиридесет и три цяло и петдесет и две стотни/ кв.м.) и със съответните идеални части от правото на строеж.

ЧСИ

Име: Ангел Николов Ангелаков
Служебен номер: 826
Телефон: 032 625 993
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ангел Николов Ангелаков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4344
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254