Парцел

Начална цена: 15960.00 лв. Покажи в EUR

4876 кв.м., Радуил
местност Друмо

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 10:30
Публикувана на: 12.06.2019 15:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 61604.9.250 /шестдесет и една хиляди шестотин и четири точка девет точка двеста и петдесет/, с площ от 4876 кв.м. /хиляда и осемстотин и двадесет/ кв.м. по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-9/01.02.2005г. на Изпълнителния директор на АК, в местността Друмо, с трайно предназначение: Земеделска територия, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор №002051 /две хиляди петдесет и първи/, при граници имоти: №247 /двеста и четиридесет и седми/, №249/двеста четиридесет и девети/ и № 252 /двеста петдесет и втори/, № 248 /двеста четиридесет и осми/, № 244 /двеста четиридесет и четвърти/.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4347
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254