Тристаен апартамент

Начална цена: 33455.00 лв. Покажи в EUR

93 кв.м., СЕВЛИЕВО
ул. „Славянска” № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 19.07.2019 14:00
Публикувана на: 12.06.2019 15:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.1537.1.11 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин н едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка единадесет/, находящ се в град Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: град Севлиево, н.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Славянска” № 10 ет. 5, ап. 11, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1537 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.10 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка десет/ и имот с идентификатор 65927.501.1537.1.8 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет п седем точка едно точка осем/, под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка едно/, имот с идентификатор 65927.501.1537.1.7 /шестдесет и нег хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка седем/, имот с идентификатор 65927.501.1537.1.6 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка шест/, над обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.14 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка четиринадесет/ и имот с идентификатор 65927.501.1537.1.12 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка дванадесет/. По акт за собственост същият описан като: АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/ , находящ се на V /пети етаж/ с адрес град Севлиево, ул. „Славянска" № 10 /десет/, с обща площ от 92.96кв.м. /деветдесет и две цяло и девестдесет и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от: дневна, кухненски бокс, две спални, две бани – тоалет и тераса, при граници: ул.”Стефан Пешев”, калкан, ап.№8, ап.№ 10, заедно с прилежащата му изба № 11 /единадесет/ с площ от 5.55кв.м./пет цяло и петдесет и пет стотна квадратни метра/ при граници: коридор, двор, изба № 10 и парко място № 7, както и 5.4263%/пет цяло и читири хиляди двеста шестдесет и три десетохилядни процента/ ид. части от общите части на сградата и от съответното отстъпено право на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 33 455 /тридесет и три хиляди четиристотин петдесет и пет/ лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257