Търговски имот

Начална цена: 241200.00 лв. Покажи в EUR

454 кв.м., СЛИВЕН
бул. Панайот Хитов № 14, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 16.07.2019 16:00
Публикувана на: 12.06.2019 16:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.528.23.10.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка двадесет и три точка десет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 10 /десет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.528.23 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и осем точка двадесет и три/, находящ се в гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов“ № 14, ет.0, с предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги, с обща застроена площ 453.50кв.м. /четиристотин петдесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на първо ниво: 229.41 кв.м. /двеста двадесет и девет цяло четиридесет и една стотни квадратни метра/ и площ на второ ниво: 224.09кв.м. /двеста двадесет и четири цяло и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: за ниво 1: на същия етаж – няма, под обекта: няма, над обекта: няма, за ниво 2: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.5, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.6, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.1, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.2, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.3 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.528.23.10.4, заедно с прилежащите 9.68% /девет цяло шестдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответната част от отстъпеното право на строеж върху терена. По документ за собственост самостоятелният обект представлява АВТОЦЕНТЪР СЪС СКЛАД, разположен на сутеренен и първи /партерен/ етаж на административно-търговска сграда, с обща разгъната застроена площ 453.50кв.м. /четиристотин петдесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от следните подобекти: 1. Сутеренен етаж, с разположени в него шест складови помещения, битово помещение със санитарен възел, стая за почивка и коридор със стълбище, със застроена площ на сутеренния етаж 229.41кв.м. /двеста двадесет и девет цяло четиридесет и една стотни квадратни метра/ и 2. Партерен етаж, с разположени в него помещения за смяна и лепене на гуми, диагностика на ходова част, смяна на масла, автомивка, магазин за дребни авточасти и принадлежности, битово помещение и стълбище, със застроена площ на партерния етаж 224.09кв.м. /двеста двадесет и четири цяло и девет стотни квадратни метра/.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243