Парцел

Начална цена: 53088.00 лв. Покажи в EUR

23699 кв.м., Ястребово
ИД 689-2018, с. Ястребово, м-ст Край село

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
Срок: от 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 19.07.2019 09:00
Публикувана на: 17.06.2019 16:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87700.25.3 /осем седем седем нула нула точка две пет точка три/, находящ се в местността КРАЙ СЕЛО, с. Ястребово, общ. Русе, обл. Русе, с площ 23699 кв.м. /двадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за стопански двор, категория на земята при неполивни условия – 3 /трета/, при съседи: 87700.15.2, 87700.15.1, 87700.25.98, 87700.25.2, 87700.25.1, 87700.25.4, 87700.25.134.

ЧСИ

Име: Цветанка Стойчева Георгиева
Служебен номер: 760
Телефон: 082 - 838040
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Хан Крум № 2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветанка Стойчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292