Земеделска земя

Начална цена: 5443.20 лв. Покажи в EUR

6416 кв.м., Житница
местност „ГАНДАК”

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 09:15
Публикувана на: 19.06.2019 10:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Имот №010199 /десет хиляди сто деветдесет и девет/, находящ се в землището на с.Житница, с ЕКАТТЕ 29461 /двадесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и едно/, община Черноочене, област Кърджали, местност „ГАНДАК”, с площ 6,416 /шест декара и четиристотин и шестнадесет квадратни метра/ дка, категория на земята - осма, с начин на трайно ползване - нива, при граници: имот №010198 - Пасище, мера на Кметство с.Житница, имот №010205 - Полски път на Кметство Житница, имот №010145 - Нива на насл. на Фетие Керимова Мехмедалиева, имот №010200 - Нива на насл.на Мюмюн Мехмедов Ахмедов, имот №010201 - Пасище, мера на Кметство с.Житница, имот №010253 - Пасище, мера на Кметство с.Житница, и имот №010197 -Нива на Реджеб Рюстем Исмаил. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 5 443,20 /ПЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРИ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3804
  • Продажба на МПС: 160
  • Продажба на имущество: 292