Земеделска земя

Начална цена: 35715.20 лв. Покажи в EUR

2951 кв.м., Загорски
местността „Кепенек”

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 13:00
Публикувана на: 19.06.2019 11:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Имот № 010277 (десет хиляди двеста седемдесет и седем), с площ 2.951 дка (два декара деветстотин петдесет и един кв.м.), находящ се в землището на с.Загорски, община Кирково, област Кърджали, представляващ парцел 277 (двеста седемдесет и седем) от масив 10 (десет), начин на трайно ползване: нива, девета категория. Имотът се намира в местността „Кепенек" при граници и съседи: № 010276, ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; № 010489, залесена нива на насл. на Иляз Ахмедов Мехмедов; № 010488, залесена нива на насл. на Иляз Ахмедов Мехмедов; № 010278, нива на Феим Хабиб Мендерес; № 010279, нива на насл. на Иляз Мустафа Юсуф; № 010334, ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; № 010336, др. тр. насаждения на ДПФ. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 35 715,20 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И ПЕТНАДЕСЕТ ЛЕВА И ДВАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292