Земеделска земя

Начална цена: 1069.33 лв. Покажи в EUR

9999 кв.м., Горно Павликене

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 19.08.2019 14:45
Публикувана на: 19.06.2019 12:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16883.20.9 по КК и КР на село Горно Павликене, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-83/16.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ,ДИВАН КОЗУ", с площ 9 999 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: изоставена орна земя, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 020009, при съседни имоти с идентификатори: 16883.20.11, 16883.20.8, 16883.309.3, 16883.309.5, 16883.20.10;

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4103
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 291