Двустаен апартамент

Начална цена: 39888.00 лв. Покажи в EUR

67 кв.м., СЛИВЕН
ул. "Шести Септември" № 1, ет. 9, ап. 35

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 06.08.2019 16:30
Публикувана на: 19.06.2019 13:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338.544.224.1.35 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и четири точка двеста двадесет и четири точка едно точка тридесет и пет/, по кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: гр.Сливен, ул."Шести септември" № 1, ет.9 ап.35 и попада в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.544.224 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и четири точка двеста двадесет и четири/. Предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1 /едно/ при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67338.544.224.1.34, 67338.544.224.1.36; под обекта: 67338.544.224.1.31; над обекта: няма. Посочена в документа площ: 67,09 кв.м. /шестдесет и седем цяло и девет стотни квадратни метра/; стар идентификатор: няма. Имотът се индивидуализира по копие от кадастрална карта с данни от КРНИ № 2044/05.03.2012г. По документ за собственост имотът се индивидуализира като апартамент № 35, с адрес: гр. Сливен ул."Шести септември" № 1, ет. 9, с площ: 67,09 кв.м., състоящ се от кухня, дневна, спалня и сервизни помещения, при граници и съседи: от две страни външен зид, стълбище, обект с с идентификатор 67338.544.224.1.36, 67338.544.224.1.34, под обекта - обект 67338.544.224.1.31, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2, при граници: изток - Васил Винев Василев, запад - Митьо Стаматов Щерев, север - коридор, юг - външен зид, заедно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя и 2.70% ид.ч. от общите части на сградата.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3804
  • Продажба на МПС: 160
  • Продажба на имущество: 292