Производствен имот

Начална цена: 60073.92 лв. Покажи в EUR

566 кв.м., СЛИВЕН
местност "Дебелата курия"

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 04.08.2019 до 04.09.2019
Обявяване на: 05.09.2019 16:00
Публикувана на: 19.06.2019 14:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.177.50 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто седемдесет и седем точка петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18- 31/19.04.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, местност "Дебелата кория", с площ: 1000,00 кв.м. /хиляда квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за стопански двор; номер по предходен план: 177.56, със съседи: 67338.177.51, 67338.177.25, 67338.177.49, 67338.177.48, ведно с построените в имота: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.177.50.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто седемдесет и седем точка петдесет точка едно/, със застроена площ 566,00 кв.м. /петстотин шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, с предназначение: стопанска сграда и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.177.50.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто седемдесет и седем точка петдесет точка две/, със застроена площ 18,00 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: стопанска сграда. По предходен документ за собственост представлява: имот № 177056 /сто седемдесет и седем хиляди петдесет и шест/, находящ се в Стопански двор, местността "Дебелата кория" в землището на гр. Сливен, код по ЕКАТТЕ 67338, общ. Сливен, с площ 1,000 дка /един декар/, при граници: имот № 177055, имот № 177057, полски път № 177025, ведно с построените в имота Сграда с друго предназначение със застроена площ 575,00 кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/ и сграда с друго предназначение със застроена площ 19,00 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3804
  • Продажба на МПС: 160
  • Продажба на имущество: 292