Парцел

Начална цена: 67500.24 лв. Покажи в EUR

29297 кв.м., Васил Левски

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Зорница Милчева Добринова - Христова
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 10:00
Публикувана на: 19.06.2019 15:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000566 /нула нула нула пет шест шест/ жилищно застрояване, находящ се в землището на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив находящ се в местността с. Васил Левски, с ЕКАТТЕ 10207, Община Карлово, съгласно Регулационен план, одобрен със Заповед №1450/02.12.2008 г. на Кмета на Община Карлово, с площ на имота по скица № К06364/25.10.2018г., заверена от Общинска служба по земеделие Карлово, от 29.297 дка. (двадесет и девет цяло и двеста деветдесет и седем хилядни декара), с Начин на трайно ползване: Комп. малоет. з, при граници и съседи: имот № 000965 канал на МЗГ ХМС; имот № 000855 населено място на с. Васил Левски; имот № 000773 полски път на Община Карлово; имот № 000074 канал на Община Карлово; имот № 000814 полски път на Община Карлово, който урегулиран поземлен имот е идентичен с Поземлен имот № 000566 /нула нула нула пет шест шест/ по КВС, находящ се в землището на с.Васил Левски с ЕКАТТЕ 10207, Община Карлово, находящ се в местност „с. Васил Левски“, съгласно Удостоверение с изх. №90 00 755/29.10.2015г., издадено от временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Карлово, обл. Пловдив;

ЧСИ

Име: Зорница Милчева Добринова - Христова
Служебен номер: 829
Телефон: 032 - 629840
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул.Опълченска №24, ет.2, ап.А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Зорница Милчева Добринова - Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292