Парцел

Начална цена: 65705.52 лв. Покажи в EUR

28518 кв.м., Васил Левски

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Зорница Милчева Добринова - Христова
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 09:30
Публикувана на: 19.06.2019 15:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000591 /нула нула нула пет девет едно/ обществено обслужване и складови дейности, находящ се в землището на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив, с ЕКАТТЕ 10207, Община Карлово, съгласно Регулационен план, одобрен със Заповед №1074/10.09.2008 г. на Кмета на Община Карлово, с площ на имота по скица № К06365/25.10.2018г., заверена от Общинска служба по земеделие Карлово, от 28.518 дка. /двадесет и осем цяло и петстотин и осемнадесет хилядни декара/, с начин на трайно ползване: Комп. малоет. з, при граници и съседи: имот № 000805 полски път на Община Карлово; имот № 000610 пасище, мера на Николай Иванов Маринов; имот № 000804 полски път на Община Карлово, който урегулиран поземлен имот е идентичен с Поземлен имот № 000591 /нула нула нула пет девет едно/ по КВС, находящ се в землището на с. Васил Левски с ЕКАТТЕ 10207, Община Карлово, находящ се в землището на с. Васил Левски, Община Карлово, съгласно Удостоверение с изх. №90 00 755/29.10.2015г., издадено от временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Карлово, обл. Пловдив;

ЧСИ

Име: Зорница Милчева Добринова - Христова
Служебен номер: 829
Телефон: 032 - 629840
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул.Опълченска №24, ет.2, ап.А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Зорница Милчева Добринова - Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292