Етаж от къща

Начална цена: 37800.00 лв. Покажи в EUR

56 кв.м., СЛИВЕН
ул. "Димчо Дебелянов" 25Б

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 06.08.2019 16:15
Публикувана на: 19.06.2019 16:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67338.526.181.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и едно точка едно точка едно/, попадащ в сграда № 67338.526.181.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и едно точка едно/ в поземлен имот № 67338.526.181 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и едно/, по кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, с административен адрес: ул."Димчо Дебелянов" № 25 Б /двадесет и пет "Б"/, етаж 1 /едно/, апартамент 1 /едно/, предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 55,00 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, състоящ се от две стаи, кухня и коридор, при граници и съседи: на същия етаж: обект с идентификатор 67338.526.181.2.1, под обекта: няма, над обекта: с идентификатор 67338.526.181.1.2 и външни зидове, /представляващ по документ за собственост – нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 59, том V, дело № 2386/1990г. – Първи етаж от жилищна сграда, находяща се в южната част на имот № XIII-1994, в квартал 168 по плана на гр.Сливен/ и СГРАДА с идентификатор 67338.526.181.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и едно точка четири/, изградена в груб строеж, със степен на завършеност 63% /шестдесет и три процента/, със застроена площ 35,00 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/ на два етажа, масивна, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, попадаща в поземлен имот № 67338.526.181 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и едно/, по кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, изменена със заповед № КД-14-20-261/26.06.2007г. на Служба по кадастъра – гр.Сливен, с административен адрес: ул."Димчо Дебелянов" № 25Б /двадесет и пет "Б"/, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор № 7280 /седем хиляди двеста и осемдесет/, с площ 335,00 кв.м./триста тридесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: имоти №№ 67338.526.182, 67338.526.175, 67338.526.180, 67338.526.176, 67338.526.214.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3804
  • Продажба на МПС: 160
  • Продажба на имущество: 292