Ателие, Таван

Начална цена: 120000.00 лв. Покажи в EUR

102 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 26.07.2019 11:00
Публикувана на: 19.06.2019 18:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Триадица", в изградената до степен "ГРУБ СТРОЕЖ" жилищна сграда "ЗАПАД", построена върху долуописания урегулиран поземлен имот, представляващ: АТЕЛИЕ № 17 (седемнадесет) на две нива, разположено на коти +16,80 /плюс шестнадесет цяло и осемдесет стотни/ метра и + 19.60 /плюс деветнадесет цяло и шестдесет/ метра на сградата, със застроена площ на кота + 16.80 / плюс шестнадесет цяло и осемдесет стотни/ метра от 14.43 (четиринадесет цяло и четиридесет и три стотни) кв.м., застроена площ на кота + 19.60 /плюс деветнадесет цяло и шестдесет/ метра с височина над 1.50 / едно цяло и петдесет стотни/ метра - 101.86 ( сто и едно цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м. и застроена площ на кота + 19.60 /плюс деветнадесет цяло и шестдесет/ метра с височина под 1.50 (едно цяло и петдесет стотни) метра - 43.23 (четиридесет и три цяло и двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 5.865 % (пет цяло осемстотин шестдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.16 (шестнадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м., състоящо се : на първо ниво - от входно антре, баня с тоалетна и вътрешна стълба към второ ниво и на второ ниво - от едно помещение и тераса, при съседи на първо ниво: апартамент № 19, асансьор, апартамент № 18 и калкан, и при съседни на второ ниво: клакан, улица и от две страни - вътрешен двор, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ V-115, 116, 117, 117А, 118 ( пети, отреден за имот планоснимачен номер сто и петнадесет, сто и шестнадесет, сто и седемнадесет, сто и седемнадесет "А", сто и осемнадесет)/бивш VII-118/ (седми, отреден за имот планоснимачен номер сто и осемнадесет) в квартал 19 (деветнадесет) по регулационния план на град София, местността "Манастирски ливади - изток", целият с площ от 1120.00 (хиляда сто и двадесет) кв. м., при съседи: УПИ XV-117a (петнадесети, отреден за имот планоснимачен номер сто и седемнадесет "а"), УПИ VI-117 (шести, отреден за имот планоснимачен номер сто и седемнадесети), улица, УПИ VIII-968 (осми, отреден за имот планоснимачен номер деветстотин шестдесет и осем), улица. Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com Лице за контакт в кантората – Ралица Йорданова, тел. 0894746400, email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292