Двустаен апартамент

Начална цена: 90000.00 лв. Покажи в EUR

116 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. "Тодор Александров" № 84

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петко Стефанов Илиев
Срок: от 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 29.07.2019 11:00
Публикувана на: 25.06.2019 10:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.1555.1.17 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и тридесет, точка, хиляда петстотин петдесет и пет, точка, едно, точка, седемнадесет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. / 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, с административен адрес на обекта: град Пловдив, улица “Тодор Александров“ №84 (осемдесет и четири), етаж 6 (шест), апартамент 3 (три), разположен в обема на сграда №1 (едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.530.1555 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и тридесет, точка, хиляда петстотин петдесет и пет), с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, с брой нива на обекта – 2 (две), с площ от 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата за Ниво 1 (едно): на същия етаж – СОС с идентификатор 56784.530.1555.1.18, под обекта – СОС с идентификатор 56784.530.1555.1.11 и СОС с идентификатор 56784.530.1555.1.10, над обекта – няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата за Ниво 2 (две): на същия етаж – СОС идентификатор 56784.530.1555.1.18, под обекта – СОС с идентификатор 56784.530.1555.1.18, над обекта – няма, който САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА съгласно титул за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 3 (три - тип “мезонет“), разположен на мансарден етаж – първо и второ ниво от четириетажна с партерен и мансарден етаж жилищна сграда, построена в дворно място, находящо се в град Пловдив, улица „Тодор Александров“ № 84 (осемдесет и четири), цялото с площ от 300 кв.м. (триста квадратни метра), съставляващо УПИ ХV – 1555 (урегулиран поземлен имот петнадесети римско, тире, хиляда петстотин петдесет и пет арабско) от квартал 156 (сто петдесет и шести) по плана на град Пловдив, Район Южен, квартал „Възстанически – юг“, при граници на дворното място: улица, Никола Кимов и Иван Тимнев, който АПАРТАМЕНТ е със застроена площ от 116 кв.м (сто и шестнадесет квадратни метра), състоящ се на първо ниво от спалня, дневна – столова, кухненски бокс, тоалетна, коридор и два балкона, а на второ ниво от спалня, баня – тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: отдолу – апартамент „А“ и апартамент „Е“ на ІV (четвърти) жилищен етаж, на мансардния етаж – апартамент „Ж“ и стълбище и отгоре – подпокривно пространство, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място.

ЧСИ

Име: Петко Стефанов Илиев
Служебен номер: 821
Телефон: 032 – 632224; 032-622347
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. 4 януари No34Б
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Стефанов Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292