Тристаен апартамент

Начална цена: 25859.52 лв. Покажи в EUR

79 кв.м., КАВАРНА

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 20.08.2019 11:00
Публикувана на: 09.07.2019 08:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Апартамент №9 /девети/, с административен адрес гр. Каварна, ж.к. „Романтика“, ул. „Делфин“№4, бл. „А“, ет. 2, с идентификатор 35064.501.2500.2.9 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, пет, нула, нула, точка, две, точка, девет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-743/28.07.2008 г. на началника на СГКК гр. Добрич, разположен на втори етаж при кота +2.80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/ м., със застроена площ от 78.87 /седемдесет и осем цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., състоящ се от антре, килер, спалня с дрешник, баня с тоалетна, спалня, дневна с трапезария и кухня, балкон, при граници самостоятелни обекти със следните идентификатори: на същия етаж - 35064.501.2500.2.8, под обекта - 35064.501.2500.2.4, над обекта - 35064.501.2500.2.14, ведно с прилежащите 4,93 % / четири цяло и деветдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 35064.501.2500.2, какти и заедно с 0,58 % /нула цяло петдесет и осем стотни процента/ от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 35064.501.2500, с площ от 3352 /три хиляди триста петдесет и два квадратни метра/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот имоти със следните идентификатори: 35064.501.9680, 35064.501.705, 35064.501.2482, 35064.501.9672, 35064.501.2481 и 35064.501.2305. Описание: Обектът се намира в крайбрежната зона на гр. Каварна, обл. Добрич, отстоящ на 55 км. северно от гр. Варна и на 9 км. от гр. Балчик, на 3 км. от международен път Е 87 - България-ГКПП Дуранкулак-Румъния и на 200 м. от морския бряг. Имотът е ситуиран североизточно от главния път към пристанището и плажа на гр. Каварна. Наоколо са изградени вилни сгради, семейни хотели и ваканционни селища. Имотът е отдалечен на 200 м. от бреговата ивица. В близост няма индустриални обекти, които да замърсяват околната среда. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: договорна ипотека, вписана под №72, том I, дв. вх. рег. №2471/23.08.2013 г., обезпечаваща вземане до размера на сумата от 220000 евро; възбрана, вписана под №11, том I, дв. вх. рег. №28/12.01.2017 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3467
  • Продажба на МПС: 220
  • Продажба на имущество: 316